Członkostwo

Opolska Izba Gospodarcza w Opolu
Stowarzyszenie Klaster Dobrej Żywności w Oleśnie
Europejska Sieć Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego
Stowarzyszenie Handlowców Ziemi Opolskiej