Członkostwo

GS Praszka - Członkostwo
Opolska Izba Gospodarcza w Opolu

 

GS Praszka - Członkostwo
Stowarzyszenie Klaster Dobrej Żywności w Oleśnie
GS Praszka - Członkostwo
Europejska Sieć Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego
GS Praszka - Członkostwo
Stowarzyszenie Handlowców Ziemi Opolskiej