Nagrody

2006 – Wyróżnienie za najlepszy produkt Międzynarodowe Targi Gospodarcze KOOPERACJA 2006. Przyznana przez Starostwo Oleskie

2009 – Za wsparcie inicjatyw Samorządu Powiatowego w dziedzinie promocji,edukacji i kultury, przyznany przez Starostę Oleskiego

2010 – Orzeł Agrobiznesu Przyznawany przez Agencję Promocyjno-Wydawniczą EMS Warszawa pod patronatem Marszałków RP

2010 –  Praszkowski Koziołek w kategorii zasłużony dla Gminy Praszka Przyznany przez Burmistrza MiG Praszka

2011 –
1. Orzeł Agrobiznesu Grand Prix w kategorii sukces rynkowy, przyznany przez Agencję Promocyjno-Wydawniczą EMS
Warszawa pod Patronatem Marszałków RP

2. Super Produkt Lata. Nagroda w konkursie czytelników Ogólnopolskiego Czasopisma Promocja za chleb Biesiadny Praszkowski – Agencja Promocyjno – Wydawnicza EMS Warszawa

3. Srebrny Laur Umiejętności i Kompetencji w kategorii: Załoga Wsólny Sukces przyznany przez Opolską Izbę Gospodarczą.

4. Przystąpienie do sieci Dziedzictwo Kulinarne woj. opolskie – nadane przez Marszałka Województwa. I Nagroda w konkursie „Nasze Kulinarne Dziedzictwo- Smaki Regionów” za Chleb Mleczny Praszkowski.

2012 –
1. Perła Powiatu w kategorii Menadżer Roku dla Prezesa Zarządu – nagroda Starosty Oleskiego w dziedzinie Przedsiębiorczości.
2. Złoty Promotor Orłów Agrobiznesu – Kapituła nagrody Orzeł Agrobiznesu pod Patronatem Wicemarszałka Sejmu RP Eugeniusza Grzeszczaka

2013 – „Chleb Żytni Tradycyjny” – Certyfikat Zgodności Nr01/BC-20/2013 wydany przez COBICO w Krakowie,
Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego

2014 – Brązowy Medal – za wieloletnią ofiarną działalność w ochronie przeciwpożarowej dla dobra społeczeństwa i Rzeczypospolitej Polskiej – przyznany przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnej Rzeczypospolitej Polskiej w Opolu.